Từ năm 2012, sau nhiều nghiên cứu, đầu tư công sức thử nghiệm và chuẩn hoá qui trình trồng rau theo phương pháp canh tác hữu cơ, hiện nay vườn rau gần 5000 m2 tại quận Tân Bình đã đi vào ổn định sản xuất hơn 10 loại rau ăn lá và một số loại rau ăn quả.

HỆ SINH THÁI ĐA DẠNG TRONG VƯỜN

QUY TRÌNH TRỒNG RAU HỮU CƠ

CHĂM SÓC RAU HỮU CƠ

CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA VƯỜN RAU HAPPY VEGI: Đang cập nhật

Hãy liên hệ với chúng tôi để tham quan vườn rau hoặc trao đổi với các chuyên gia của chúng tôi về trồng rau theo nguyên tắc 6 KHÔNG

HÌNH ẢNH VƯỜN RAU