Phân biệt rau hữu cơ, rau sạch (an toàn) và rau thường

Danh mục:

Có rất nhiều các tiêu chí khác nhau giữa rau canh tác hữu cơ và các rau canh tác khác. Dưới đây là một số những điểm khác biệt chính:

Tiêu chí Rau Canh tác hữu cơ Rau khác **
Sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ KHÔNG Cho phép *
Thuốc hoá học để kích thích tăng trưởng, mọc rễ KHÔNG Cho phép *
Sử dụng phân bón hoá học KHÔNG Cho phép *
Sử dụng giống biến đổi gen KHÔNG Cho phép *
Đất canh tác – Đạt tiêu chuẩn trồng rau
– 3 năm không sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu… hóa học
– Đạt tiêu chuẩn trồng rau

(*) Cho phép sử dụng theo Quyết định số 99 /2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(**) Các loại rau không canh tác theo phương pháp hữu cơ (ví dụ : Việt GAP, Global GAP, rau canh tác thông thường theo kinh nghiệm của nông dân…

TAGS: