Tư vấn trồng rau hữu cơ

Danh mục:

Biện pháp chủ yếu trong sản xuất rau hữu cơ:
1. Kiểm tra cây trồng thường xuyên để tìm quy luật sinh thái đồng ruộng
2. Vệ sinh đồng/vườn và giữ cho cây khỏe mạnh
3. Điều chỉnh thời vụ gieo trồng
4. Trồng xen nhiều loài rau, luân canh khi cần
5. Tạo môi trường cho côn trùng có ích (thiên địch) phát triển
6. Bẫy cây trồng, bẫy pheromon
7. Biện pháp xua đuổi côn trùng (phải làm đồng bộ và trước trong thời điểm đẻ trứng của sâu hại)
8. Che chắn theo hàng rau, hoặc làm nhà lưới, nhà màng
9. Dùng giống kháng
10. Áp dụng thuốc trừ sâu gốc sinh học

TAGS: