Blog

Rau canh tác hữu cơ HAPPY VEGI

in Kinh nghiệm & Chia sẻ, Tin tức & Hoạt động 7 Tháng Một, 2016

HAPPY VEGI được trồng hài hòa với tự nhiên bằng cách tái cân bằng môi trường sinh thái cho việc canh tác các cây trồng.
Biện pháp chính là bổ sung thường xuyên vi sinh có lợi cho đất và cây trồng, ủ phân hữu cơ bằng vi sinh và nấm đối kháng để tiêu diệt mầm bệnh; phòng trừ sâu bệnh bằng các phương pháp tự nhiên theo kinh nghiệm truyền thống được kiểm chứng bằng các đánh giá khoa học và đặc biệt tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc 6 KHÔNG:

Không sử dụng thuốc trừ sâu & thuốc diệt cỏ
Không trồng trên đất và nước nhiễm hoá chất nông nghiệp(*)
Không sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng
76b58acb-f331-4b87-839d-8be62dfc8bae
Không sử dụng phân bón hoá học
Không sử dụng giống biến đổi gen
Không sử dụng chất bảo quản
be52ef23-e828-4425-b7b7-5a5225ff3bed
(*) Đất và nước trồng rau ngoài việc thoả mãn các tiêu chuẩn của bộ nông nghiệp còn phải thoả mãn yêu cầu trong vòng 3 năm trước khi trồng rau hữu cơ không sử dụng các thuốc trừ sâu, phân bón hoá học, thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc diệt cỏ… để đảm bảo không có tồn dư các hoá chất này trong đất

    Cart