Blog

Tư vấn trồng rau hữu cơ

in Kinh nghiệm & Chia sẻ 26 Tháng Tám, 2016

[:vi]Biện pháp chủ yếu trong sản xuất rau hữu cơ:
1. Kiểm tra cây trồng thường xuyên để tìm quy luật sinh thái đồng ruộng
2. Vệ sinh đồng/vườn và giữ cho cây khỏe mạnh
3. Điều chỉnh thời vụ gieo trồng
4. Trồng xen nhiều loài rau, luân canh khi cần
5. Tạo môi trường cho côn trùng có ích (thiên địch) phát triển
6. Bẫy cây trồng, bẫy pheromon
7. Biện pháp xua đuổi côn trùng (phải làm đồng bộ và trước trong thời điểm đẻ trứng của sâu hại)
8. Che chắn theo hàng rau, hoặc làm nhà lưới, nhà màng
9. Dùng giống kháng
10. Áp dụng thuốc trừ sâu gốc sinh học[:en]Measures mainly used in the production of organic vegetables::
1. Check plants regularly to find ecosystem pattern of the land
2. Field sanitation and plants healthy
3. Planning the seasonal crops
4. Use many species for intercropping, crop rotation as needed
5. Create environment for development of beneficial insects (predators)
6. Crops trap, pheromones trap
7. Measures for expelling insects (done synchronously and before the pests lay eggs)
8. Shielding vegetables in rows, or a greenhouse, membrane
9. Use resistant varieties
10. Apply insecticides of biological origin[:]

    Cart